Execució dels contractes 2016

Darrera actualització: 9/5/2018 09:14 h.
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats.

A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. 

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran trimestralment.

Paraules clau: