contractació

Darrera actualització: 09/05/2018 - 10:27
Informació sobre les modificacions i/o pròrrogues aprovades durant la vigència dels contractes, així com de les resolucions anticipades.
A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzen trimestralment
Darrera actualització: 09/05/2018 - 09:14
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats.
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran... més.
Darrera actualització: 02/05/2018 - 09:32
.
Darrera actualització: 02/05/2018 - 09:21
.
Darrera actualització: 02/05/2017 - 12:53
.