contractació

Darrera actualització: 20/11/2020 - 10:33
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.  La seva actualització és ... més.
Darrera actualització: 20/11/2020 - 10:31
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels basats en acords... més.
Darrera actualització: 24/04/2020 - 09:47
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords... més.
Darrera actualització: 14/02/2020 - 15:10
Es poden visualitzar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.
Darrera actualització: 13/02/2020 - 14:04
La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores. Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació