Execució dels contractes 2023

Darrera actualització: 26/1/2024 10:22 h.

A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. 

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. 

La seva actualització és trimestral.

Paraules clau: