Licitacions

Darrera actualització: 29/6/2023 11:33 h.
Informació sobre les licitacions promogudes per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms

Els anuncis de licitació es publiquen en els diferents diaris i butlletins oficials i també en el perfil del contractant.


Les licitacions obertes i l'estat en què es troben, així com les renúncies i desistiments, es poden consultar al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.