Meses

Darrera actualització: 13/02/2020 - 13:55
A través del perfil de contractant es publica la informació corresponent a l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms.
El perfil de contractant de la Diputació de Barcelona es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya La informació contractual està estructurada per licitacions, adjudicacions i formalitzacions i es pot filtrar per tipus de contracte. A més, hi ha... més.
Darrera actualització: 01/06/2016 - 10:48
Informació sobre les licitacions promogudes per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms
Els anuncis de licitació es publiquen en els diferents diaris i butlletins oficials i també en el perfil del contractant. Les licitacions obertes i l'estat en què es troben, així com les renúncies i desistiments, es poden consultar al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.