Perfil de contractant

Darrera actualització: 28/6/2023 09:40 h.
A través del perfil de contractant es publica la informació corresponent a l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms.

El perfil de contractant de la Diputació de Barcelona es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

La informació contractual està estructurada per licitacions, adjudicacions i formalitzacions i es pot filtrar per tipus de contracte.

A més, hi ha informació sobre el Plec de Clàusules Administratives Generals i la configuració de les Meses de Contractació.