Adjudicacions i formalitzacions 2020

Darrera actualització: 28/5/2020 08:36 h.
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.

Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant.

A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords marc.

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.

COVID 19:  Incorporem dos llistats. Un corresponent a les adjudicacions, per procediment d'emergència, derivades de la COVID-19 (decrets i contractes fins a 5.000€) i un altre que relaciona els contractes menors, derivats, també, de la COVID-19.

Paraules clau: