Adjudicacions i formalitzacions 2020

Darrera actualització: 4/8/2022 10:38 h.
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.

Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant.

A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels basats en acords marc.

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.

Paraules clau: