Administración local

Darrera actualització: 20/12/2019 - 10:18
Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes. Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en... més.
Darrera actualització: 16/12/2019 - 12:52
Calendari laboral 2020 Aplicació del sistema d'ajut menjar al col·lectiu que presta servei de trasllat en vehicle corporatiu al personal electe, adscrit al Parc Mòbil i al col·lectiu de bibliobús Ajut menjar: increment quantia per a l'any 2019 Jornada general de treball d'acord amb els... més.
Darrera actualització: 13/12/2019 - 15:11
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Cultura       Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva Turisme       Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2017-2020 Fitxa descriptiva Territori i parcs naturals       Parcs naturals Figura de planejament Any... més.
Darrera actualització: 12/12/2019 - 11:24
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Document Fitxa descriptiva Pla de desplaçaments d'empresa de la Diputació de Barcelona Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts Pla estratègic de relacions internacionals 2017-2020 Pla d’igualtat de gènere Pla d'optimització de recursos. Corporació... més.