Programa general d’inversions

Darrera actualització: 3/11/2020 09:22 h.
Programa general d’inversions

El Programa general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles en el territori de la província de Barcelona.

Es fonamenta en una dotació garantida per als ens locals destinataris -municipis, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades- determinada per una fórmula de repartiment, que vetllarà per l’equilibri territorial, objectiva, equitativa, pública i transparent.  

Programa general d'inversions

Va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 30 de juliol de 2020. Amb una dotació de 260 M€, aquest programa té per objecte el finançament d’inversions locals sostenibles en el marc de la reactivació econòmica i social, substitueix a les Meses de concertació de mandats anteriors i assigna a cada ens local destinatari una dotació garantida a través d’una fórmula basada en criteris objectius i transparents de caire social, econòmic i territorial, s’assigna a cada ens local destinatari del PGI una dotació individualitzada que constitueix la seva dotació garantida o base de concertació. El 100% de la dotació de cada ens es distribueix en dues línies:

 • Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”: amb el 80% de la dotació garantida. Es pot destinar al finançament de fins a tres projectes d’inversió o manteniment sostenible proposats per l’ens destinatari.
 • Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”: amb el 20% restant de la dotació. No requereix de sol·licitud prèvia i es podrà destinar al finançament de despeses d’inversió generalista de l’ens.

Els objectius específics del PGI són:

 • Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics.
 • Promoure la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels governs locals.
 • Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut de les persones.
 • Contribuir a optimitzar la cooperació.
 • Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics.

Presentació del Programa general d'inversions

Infografia del Programa general d'inversions.

Programa general d'inversions: preguntes més freqüents.

Vegeu la llista de la dotació econòmica garantida per a cada ens destintari. O bé les dades de distribució de manera interactiva

Programa sectorial per a la millora de camins municipals

Va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 25 de juny de 2020. La dotació total del programa és de 10 milions d’euros, distribuïts en 5 milions per l’any 2020 i 5 milions per l’any 2021. Són destinataris els ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants. Té per objecte l’execució d’obres de millora de camins públics d’ús públic, que estiguin en àmbit no urbà íntegrament i siguin aptes per al trànsit rodat motoritzat.

D’aquesta manera, es persegueix:

 • Afavorir la reactivació econòmica i la competitivitat de l’economia local mitjançant la millora dels accessos a explotacions agrícoles o industrials, punts turístics i d’altres serveis o equipaments.
 • Facilitar la connectivitat entre diferents nuclis de població disseminats, masies o petites barriades, entre d’altres.
 • Millorar l’accessibilitat al medi natural i rural.
 • Garantir una circulació segura.

Vegeu la distribució dels ajuts.

Paraules clau: