Administración local

Darrera actualització: 02/08/2020 - 06:56
Darrera actualització: 31/07/2020 - 09:25
Programa general d’inversions
El Programa general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles en el territori de la província de Barcelona. Es fonamenta en una dotació garantida per als ens locals destinataris -municipis, consells comarcals i entitats... més.
Darrera actualització: 31/07/2020 - 09:09
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals
El Catàleg de serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals de la província per a la prestació de serveis i activitats locals. L’oferta de recursos del Catàleg és una relació àmplia,... més.
Darrera actualització: 31/07/2020 - 07:51
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona
El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei reguladora de les bases del regim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a les anualitats que comprèn. Té la vocació i la... més.