Acord de col.laboració pel projecte LIFE Tritó Montseny - LIFE15 NAT/ES/000757

Codi d'expedient: 
2015/7037
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
3.320,00€
Objecte: 
Establir els compromisos entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat de la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l'execució del projecte "LIFE TRITÓ MONTSENY"
Participants: 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
Termini de vigència: 
23/03/2017 a 31/12/2020
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Paraules clau: