Adaptació de l'exposició «BIG BANG DATA», a fi d'itinerar-la a municipis de la província de Barcelona

Codi d'expedient: 
2015/0008190
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis de Cultura
Unitat responsable: 
Oficina de Difusió Artística
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Regular la col·laboració de les parts i establir els termes i les condicions sota les quals el CCCB autoritza una llicència d’ús dels drets de l’exposició «Big Bang Data» a la Diputació de Barcelona per a la presentació d’una adaptació d’aquesta exposició a diferents centres d’art, museus i sales d’exposicions de municipis de la província de Barcelona
Participants: 
Centre de Cultura Contemporania de Barcelona (CCCB) i Diputació de Barcelona
Termini de vigència: 
18/01/2016 a 31/12/2017
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Temes: