Addenda núm. 3 al Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Centre Unesco de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", per

Codi d'expedient: 
20160/001122
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Educació
Unitat responsable: 
Secció de Gestió
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Promoure la Iniciativa "Escola Nova del Segle 21.
Participants: 
Diputació de Barcelona Centre Unesco de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Fundació Jaume Bofill Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa",
Termini de vigència: 
07/01/2016 a 31/12/2019
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Temes: