Coneix la composició del Ple de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona té 51 diputats, regidors municipals, representants de tota la demarcació provincial de Barcelona. Els resultats de les eleccions municipals configuren la composició del Ple de la Diputació.