Conveni a formalitzar amb Casa Amèrica Catalunya per donar parcialment suport a la seva activitat (2015)

Codi d'expedient: 
2015/0009170
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Relacions Internacionals
Unitat responsable: 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
115.000,00€
Objecte: 
Conveni a formalitzar amb Casa Amèrica Catalunya per donar parcialment suport a la seva activitat (2015)
Participants: 
Fundació Privada Casa Amèrica Catalunya
Termini de vigència: 
01/01/2015 a 31/12/2015
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat