Conveni a formalitzar amb l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses actuacions en instal·lacions esportives fins a l'any 2019

Codi d'expedient: 
2017/7365
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Esports
Unitat responsable: 
Secció Jurídico-administrativa de la Gerència de Serveis d'Esports
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
800.000,00€
Objecte: 
Regulació de les condicions per a l'atorgament d'una subvenció, per concessió directa, per part de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Terrassa, per a la realització de diverses actuacions en instal·lacions esportives fins a l'any 2019.
Participants: 
Diputació de Barcelona / Ajuntament de Terrassa
Termini de vigència: 
15/11/2017 a 31/12/2019
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Temes: