Conveni de col•laboració a formalitzar amb la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per a la creació del campus d’arqueologia UAB del Parc Natural del Montseny

Codi d'expedient: 
2017/0009622
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
És objecte d’aquest conveni fomentar la col·laboració docent i científica entre ambdues institucions a través de la creació del Campus d'Arqueologia UAB-Parc Natural del Montseny.
Participants: 
Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Termini de vigència: 
28/06/2018 a 28/06/2022
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent