Conveni de col·laboració en l'organització d'esdeveniments i activitats esportives que contribueixin a la integració social de les persones amb discapacitat física originada per lesions cerebrals

Codi d'expedient: 
2017/12098
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Esports
Unitat responsable: 
Secció Jurídico-administrativa de la Gerència de Serveis d'Esports
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
39.000,00€
Objecte: 
Establir la col·laboració de la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d'Esports i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals en l'organització d'activitats esportives que fomentin l'esport entre les persones amb discapacitat física causada per lesions cerebrals, tot aprofitant les sinèrgies que se'n derivin per reforçar les accions de Responsabilitat Social Corporativa de la Diputació de Barcelona, en l'àmbit d'Esports. Les accions objecte d'aquesta col·laboració seran: activitats d'iniciació esportiva per a menors d'edat: fent esport, i activitats i competicions esportives singulars organitzades per clubs de la Federació.
Participants: 
Diputació de Barcelona / Àrea de Cultura, Educació i Esports, i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
Termini de vigència: 
01/06/2017 a 31/12/2019
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Temes: