Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat com a membre de la Xarxa d'OficinesTècniques Laborals

Codi d'expedient: 
2013/0002820
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
Unitat responsable: 
Servei de Mercat de Treball
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, gestor d’una Oficina Tècnica Laboral, com a membres de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (OTL), per tal de reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència de les persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball de la província de Barcelona.
Participants: 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i Diputació de Barcelona
Termini de vigència: 
13/09/2013 a 31/12/2025
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent
Paraules clau: