Conveni de col·laboració per desenvolupar i implementar un conjunt d'activitats independents, però interconnectades entre elles, relacionades amb la contribució dels boscos a l'economia d'inclusió social, sostenible, circular i de base biològica

Codi d'expedient: 
2017/0011676
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Relacions Internacionals
Unitat responsable: 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
300.000,00€
Objecte: 
Les parts desitgen desenvolupar i implementar un conjunt d'activitats independents, però interconnectades entre elles, relacionades amb la contribució dels boscos a l'economia d'inclusió social, sostenible, circular i de base biològica. Les activitats tenen com a objectiu l'increment dels fluxos de coneixement a diversos nivells per tal de facilitar la innovació, la formulació de polítiques més ben fonamentades i la sensibilització social.
Participants: 
European Forest Institute
Termini de vigència: 
27/12/2017 a 30/09/2020
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat