Conveni d'encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del Consum a la Diputació de Barcelona a l'àmbit de la disciplina de mercat

Codi d'expedient: 
2015/0001593
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Unitat responsable: 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Tipologia: 
Encàrrec de gestió
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
19.960,00€
Objecte: 
L'Agència Catalana del Consum encarrega a la Diputació de Barcelona per a que dintre del seu àmbit territorial, realitzi activitats d’inspecció en els locals i establiments oberts al públic a l'àmbit de la Disciplina de Mercat.
Participants: 
- Diputació de Barcelona/Àrea d'Atenció a les Persones - Agència Catalana del Consum
Termini de vigència: 
13/04/2015 a 31/03/2016
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Data de la modificacióTermini de vigència modificacióAportació econòmica modificació
31/03/2016
13/04/2016 a 31/03/2017
8.525,00€