Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Esport Solidari Internacional, per col·laborar en la dinamització del projecte "Esport Local Solidari"

Codi d'expedient: 
2016/284
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Esports
Unitat responsable: 
Secció Jurídico-administrativa de la Gerència de Serveis d'Esports
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Recollida de material esportiu fungible (roba, sabatilles, raquetes, xarxes, pilotes...) per tal de potenciar la participació dels ens locals de la província de Barcelona en accions de solidaritat esportiva.
Participants: 
Diputació de Barcelona (Àrea de Cultura, Educació i Esports) / Esport Solidari Internacional
Termini de vigència: 
16/12/2016 a 31/12/2019
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Temes: