Conveni específic per a l’actuació “Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP)” a l’Ajuntament d'Argentona

Codi d'expedient: 
2015/3757
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Educació
Unitat responsable: 
Gerència de Serveis d'Educació
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
15.000,00€
Objecte: 
L’objectiu d’aquests programes és proporcionar als joves de 16 a 21 anys que hagin deixat l’ESO les competències bàsiques i professionals que els permetin incorporar-se al mercat de treball amb les millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora o permetre reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional.
Participants: 
Ajuntament d'Argentona Diputació de Barcelona
Termini de vigència: 
02/06/2015 a 30/09/2016
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Temes: