Conveni marc d'adhesió a la Xarxa Local de Consum

Codi d'expedient: 
2012/0000386
Gerència / Direcció de serveis: 
Àrea d'Atenció a les Persones
Unitat responsable: 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Aprovació de la nova minuta de Conveni Marc d’Adhesió a la Xarxa Local de Consum.
Participants: 
Segons llistat que s'adjunta
Termini de vigència: 
17/05/2012 a 31/12/2025
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent