Conveni per al desenvolupament d'actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la corporació

Codi d'expedient: 
2018/0000212
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
700.000,00€
Objecte: 
Aquest conveni té per objectiu establir les condicions per a la cooperació en el desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació i millora dels espais naturals de la Província de Barcelona, amb la finalitat de garantir-ne l’estabilitat i maduresa, mitjançant la millora de l’estat de conservació i la reducció de la fragilitat davant de possibles pertorbacions.
Participants: 
Fundació bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" i la Diputació de Barcelona
Termini de vigència: 
14/05/2018 a 14/05/2020
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat