El Pla Xarxa de Governs Locals, un model de cooperació de referència per als ajuntaments de la província