Guies i materials per a persones emprenedores i empreses

Elaboració i edició de guies, manuals i eines de suport al teixit productiu adreçats a persones emprenedores i empreses, classificat per temàtiques:  

  • Emprenedora i creació d'empreses: Directori de Centres Locals de Serveis a les Empreses; Directori dels espais d'allotjament empresarial d'iniciativa local de la demarcació de Barcelona; Recull d'activitats de suport empresarial; Díptic Reempresa (guia cedent i guia emprenedor); Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial; Guia per a la creació d'un comerç al detall; Quadern per a persones emprenedores; Quadernet per a gent jove emprenedora.  
  • Consolidació i creixement d'empreses: Guia de networking empresarial; Guia de cooperció empresarial; Manual d'autodiagnosi en mercat i fidelització de clients; Manual d'autodiagnosi en internacionalització; Manual d'autodiagnosi en internacionatlitzacio (format xls); Manual d'autodiagnosi en habilitats directives. Empresari/ària grupal amb experiència prèvia; Manual d'autodiagnosi en habilitats directives. Empresari/ària grupal sense experiència; Manual d'autodiagnosi en habilitats directives. Empresari/ària individual amb experiència prèvia; Manual d'autodiagnosi en habilitats directives. Empresari individual sense experiència; Díptic accelera el creixement; DVD L'entrenador d'habilitats directives  
  • Responsabilitat social empresarial: Recull de bones pràctiques de RSE; Fulletons divulgatius (Comunicació; La gestió de les persones; La gestió ambiental); Guies pràctiques de responsabilitat social per a la PIME (Pla d'Igualtat i mesures de Conciliació; Gestió de la Diversitat; Qualitat de les condicions laborals; Gestió ambiental; Salut i seguretat; Guia pràctica de comunicació i transparència de la RSE).  
  • Sectors productius: Sector Textil-moda (Recull de bones pràctiques de reorientació estratègica en empreses tèxtil-moda; Sostenibilitat i models de negoci en el sector tèxtil-moda);  Sector agroalimentari (Directori d'empreses i productes
  • Xarxa productes de la terra: Díptic Xarxa productes de la terra; Manual de gestió per a empreses de productes alimentaris locals i de qualitat Xarxa Productes de la Terra; Fitxes d'innovació productiva per a la empresa i ens local (e-llibre).  

www.diba.cat/web/economieslocals/teixit-productiu

Tipologia: 
Recurs tècnic
Destinataris: 
Ens locals, Ciutadania, Empreses i Altres.
Sol·licitud
Requereix sol·licitud?: 
No
Com es pot sol·licitar?: 

Aquest recurs no requereix una sol·licitud o petició formal per part de l'interessat al ser d'accés lliure o prestació d'ofici per part de la Diputació de Barcelona.

Dades de contacte
Servei de Teixit Productiu
Travessera de les Corts, 131-159 Recinte Maternitat. Pavelló Mestral, 3a planta 08028 Barcelona
93 4022524