La Diputació de Barcelona aprova el Sistema intern d’informació i habilita el canal intern de comunicacions