crèdit

Darrera actualització: 25/02/2022 - 09:31
L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats, ...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments, ...) de les diferents aplicacions pressupostàries que... més.
Darrera actualització: 22/06/2017 - 13:36
Darrera actualització: 08/06/2017 - 15:27
Darrera actualització: 08/06/2017 - 15:23
Darrera actualització: 08/06/2017 - 15:23