Electes

Darrera actualització: 21/03/2022 - 10:06
Agenda pública d'electes i personal directiu professional
Consulteu el calendari amb els actes i reunions en què participen la Presidenta, els diputats i diputades i el personal directiu de la Diputació. Utilitzeu els filtres de l'agenda per conèixer l'activitat per àmbits competencials, per data o bé per diputat.  Ara també us podeu descarregar la... més.
Darrera actualització: 19/02/2021 - 13:14
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), estableix que el Ple corporatiu és l’òrgan encarregat de determinar els membres de les corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial... més.