normativa dades personals

Darrera actualització: 30/05/2022 - 14:02
La Diputació de Barcelona compleix estrictament la normativa vigent sobre protecció de dades personals i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir-les, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat, d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i... més.