organismes

Darrera actualització: 22/05/2024 - 08:13
En aquest apartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats participades per la Diputació de Barcelona; així com els representants de la Diputació de Barcelona en aquestes entitats i les seves dietes o indemnitzacions, en el cas que les percebin. Trobareu més informació de cada entitat accedint a les seves pàgines web i als documents adjunts.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i altres entitats en les quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts i, en particular, en aquells ens que constitueixen el sector públic de la... més.