salarials

Darrera actualització: 14/03/2019 - 15:06
En aquest apartat trobareu les taules retributives consolidades en el pressupost de 2019 de la Diputació de Barcelona.
Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina en funció del que és com a funcionari (grup o subgrup de titulació i antiguitat), del que fa (lloc de... més.