taules

Darrera actualització: 30/11/2022 - 08:42
En aquest apartat trobareu les taules retributives consolidades per a l'any 2022 de la Diputació de Barcelona.
Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina en funció del que és com a funcionari (grup o subgrup de titulació i antiguitat), del que fa (lloc de... més.