Publicació dels resultats de l’avaluació del disseny i la implementació del Programa general d’inversions (PGI)