Subvencions a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis

Atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar projectes i/o activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.

Tipologia: 
Recurs econòmic
Classe de recurs: 
Destinataris: 
Entitats i associacions de comerciants.
Sol·licitud
Requereix sol·licitud?: 
Com es pot sol·licitar?: 

Publicació de les Bases reguladores i de la convocatòria única al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Documents i d’altres requisits necessaris: 

Sol•licitud de subvenció (model normalitzat) acompanyada de la documentació que s'estableixi a les Bases Reguladores.

Dades de contacte
Servei de Comerç Urbà
Pg. De la Vall d'Hebron, 171 Recinte Mundet - Edifici Migjorn, 2a planta 08035 Barcelona
934 049 116