Acceptació de la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094)

Codi d'expedient: 
2013/0005531
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
3.561.825,00€
Objecte: 
Acords de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, líder del projecte, i els socis beneficiaris, per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094)
Participants: 
Diputació de Barcelona, Fundació Catalunya la Pedrera, Patronat de la Muntanya de Montserrat, Associació de Propietaris Entorns de Montserrat, Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Termini de vigència: 
13/05/2015 a 30/09/2018
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat