Acord de col·laboració entre IESE i la Diputació de Barcelona per a l'organització d'unes sessions sota el títol "La col·laboració publicoprivada a debat"

Codi d'expedient: 
2016/7541
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
Unitat responsable: 
Servei de Suport Administratiu
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
12.000,00€
Objecte: 
L'objecte d'aquest conveni és establir un espai d'intercanvi d'idees i iniciatives on hi puguin participar IESE, la Diputació i aquells ajuntaments interessats.
Participants: 
Diputació de Barcelona i IESE
Termini de vigència: 
16/11/2016 a 15/11/2017
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat