Acord de cotitularitat entre la Diputació de Barcelona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili de la base de dades anomenada "Mètode de tècniques de fraccionament de domini".

Codi d'expedient: 
2015/5933
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Habitatge Urbanisme i Activitats
Unitat responsable: 
Servei Jurídico-Administratiu
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Acord de cotitularitat dels drets intel·lectuals de la base de dades anomenada "Mètode de tècniques de fraccionament de domini" entre la Diputació de Barcelona, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta base de dades pretén traduir el concepte de propietat compartida i propietat temporal en les seves diferents versions, a un "càlcul de l'esforç" econòmic que les famílies haurien de fe per accedir a un habitatge.
Participants: 
Diputació de Barcelona, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
Termini de vigència: 
14/01/2016 a 31/12/2026
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent