Acord específic de col·laboració per donar suport al projecte "Enfortiment Institucional en matèria de gestió de residus de Bolívia"

Codi d'expedient: 
2016/0011675
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Relacions Internacionals
Unitat responsable: 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
55.000,00€
Objecte: 
Col·laboració entre les parts per donar suport al projecte "Enfortiment institucional en matèria de gestió de residus"
Participants: 
Agència de Residus de Catalunya, Ministeri de Medi Ambient i Aigua de l'Estat Plurinacional de Bolivia, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Termini de vigència: 
23/12/2016 a 31/12/2018
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat