Addenda d'encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del Consum a la Diputació de Barcelona a l'àmbit de la disciplina de mercat

Codi d'expedient: 
2016/0012295
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Unitat responsable: 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Tipologia: 
Encàrrec de gestió
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
11.825,92€
Objecte: 
L'Agència Catalana del Consum encarrega a la Diputació de Barcelona per a que dintre del seu àmbit territorial, realitzi activitats d'inspecció en els ens locals i establiments oberts al públic a l'àmbit de la Disciplina de Mercat, i aprovar l'addenda de pròrroga per aquest exercici del conveni d'encàrrec de gestió formalitzat el 13 d'abril de 2015.
Participants: 
-Diputació de Barcelona/Àrea d'Atenció a les Persones-Agència Catalana de Consum
Termini de vigència: 
01/01/2017 a 31/12/2017
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Data de la modificacióTermini de vigència modificacióAportació econòmica modificació
22/02/2018
22/03/2018 a 31/12/2018
22.736,50€