Assistència tècnica integral en formació - AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Codi d'expedient: 
2016/0001255
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Formació
Unitat responsable: 
Servei de Gestió de la Formació
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
Aportació econòmica: 
No
Import de l'aportació econòmica: 
0,00€
Objecte: 
El present conveni té per objecte regular la col•laboració de les parts signatàries en relació a l’actuació següent: Actuació a realitzar: Assistència tècnica integral en formació Àmbit de concertació: Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals L’actuació anterior es concreta en la realització dels serveis següents: • Suport en l’ordenació del funcionament de la formació • Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives • Acompanyament en la construcció d’itineraris formatius per a col•lectius professionals • Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les necessitats dels ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual • Altres assistències tècniques en matèria de formació
Participants: 
Diputació de Barcelona / AJ. de Santa Eulàlia de Ronçana
Termini de vigència: 
24/10/2016 a 23/10/2020
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Paraules clau: