Conveni col·laboració any 2018 entre Diputació de Barcelona i Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf vigilància i control sanitari establiments alimentaris municipis integrants Mancomunitat Intermunicipal

Codi d'expedient: 
2017/0009372
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Unitat responsable: 
Servei de Salut Pública
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
26.000,00€
Objecte: 
Conveni de col·laboració per a l'any 2018 entre la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal Penedès- Garraf per realitzar la vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris dels municipis integrants d'aquesta Mancomunitat Intermunicipal
Participants: 
La Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal Penedès- Garraf
Termini de vigència: 
01/01/2018 a 31/12/2018
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat