“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC PER A LA REALITZACIÓ DELS DOS PROGRAMES EXPERT “Disseny i impartició de la formació contínua”, i “Disseny i gestió de la formació a les administracions públiques -UB

Codi d'expedient: 
2018/0001727
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Formació
Unitat responsable: 
Servei de Gestió de la Formació
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
32.212,10€
Objecte: 
L’objecte d’aquest conveni es l’establiment de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a l’organització, la impartició i l’avaluació d’accions formatives en el marc dels programes Expert següents: - Disseny i impartició de la formació contínua. - Disseny i gestió de la formació a les administracions públiques. Els dos programes que s’han de dissenyar i impartir durant l’exercici 2018 seran adaptats als perfils professionals i a les funcions dels professionals de referència a la Diputació de Barcelona. El Diploma d’Expert en “Disseny i impartició de la formació contínua”, va adreçat a personal de la Diputació de Barcelona, expert en alguna temàtica de l’administració local, i el seu objectiu principal és enfortir l’estratègia de gestió del coneixement mitjançant la formació interna, la qual cosa requereix que els especialistes interns puguin adaptar les modalitats utilitzades en funció del tipus d’aprenentatge i ser capaç de programar i avaluar una acció formativa. El Diploma d’Expert en “Disseny i gestió de la formació a les administracions públiques” va adreçat a promotors de les àrees de la Diputació de Barcelona i el seu objectiu principal és capacitar per a la gestió integral de la formació contínua, des de la detecció i l’anàlisi de necessitats a l’elaboració del pla de formació d’una organització, passant pel disseny d’una acció formativa estàndard i a mida, i així donar resposta a la necessitat de capacitar-se tècnicament, d’actualitzar-se i de millorar.
Participants: 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - UNIVERSITAT DE BARCELONA
Termini de vigència: 
15/02/2018 a 15/12/2018
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Paraules clau: