Conveni per col·laborar en l'assessorament i orientació jurídica en matèria de clàusules abusives en temes hipotecaris en serveis públics de consum

Codi d'expedient: 
2017/0004389
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Unitat responsable: 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
90.797,00€
Objecte: 
Conveni per col·laborar en l'assessorament i orientació jurídica en matèria de clàusules abusives en temes hipotecaris en serveis públics de consum
Participants: 
-Diputació de Barcelona/Àrea d'Atenció a les Persones -Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB)
Termini de vigència: 
24/05/2017 a 31/12/2017
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Data de la modificacióTermini de vigència modificacióAportació econòmica modificació
24/01/2018
01/01/2018 a 31/12/2018
96.000,00€