Convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per a la recollida d'escombraries en la zona inclosa dins del Parc Natural del Montseny

Codi d'expedient: 
2010/0001724
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
68.180,76€
Objecte: 
Convalidació de la pròrroga dels convenis de col·laboració, per a la recollida d'escombraries en la zona inclosa dins del Parc Natural del Montseny
Participants: 
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Campins, Ajuntament de Fogars de Montclús, Ajuntament del Montseny
Termini de vigència: 
01/01/2015 a 31/12/2015
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat