Dinamitzacio de l'espai de coordinació d'estratègies formatives - CC MARESME

Codi d'expedient: 
2016/0001257
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Formació
Unitat responsable: 
Servei de Gestió de la Formació
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
Aportació econòmica: 
No
Import de l'aportació econòmica: 
0,00€
Objecte: 
1.El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a l’actuació “Espai de coordinació d’estratègies formatives”. 1. L’actuació anterior es concreta en la constitució i dinamització d’un espai formal de coordinació amb l’objectiu d’impulsar estratègies comunes de formació adreçades als ajuntaments i que inclou la participació dels diferents responsables de formació dels consells comarcals barcelonins i els següents àmbits de treball: • Anàlisi i prospectiva de l’oferta formativa adreçada als ajuntaments. • Desenvolupament d’un sistema d’indicadors per a la comparativa interorganitzativa. • Facilitar l’intercanvi d’experiències, la suma d’esforços i l’optimització de recursos. • Reflexionar sobre els models i les estratègies que avaluen l’impacte de la formació. • Altres temàtiques que proposin els membres d’aquest espai.
Participants: 
Diputació de Barcelona / Consell Comarcal del Maresme
Termini de vigència: 
30/09/2016 a 29/09/2020
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Paraules clau: