Dret d'accés a la informació pública.

Les sol·licituds d'accés a la informació són les peticions dels ciutadans per obtenir informació pública segons Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Pot presentar la seva sol·licitud qualsevol ciutadà major de setze anys de forma gratuïta.