Accés a la informació

Darrera actualització: 26/11/2018 - 14:48
La Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició dels ens locals eines i documents de suport per a la implantació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació bon govern.  Consulteu-los!  Progressivament anriem ampliant el ventall d'... més.
Darrera actualització: 13/11/2018 - 13:12
La Diputació de Barcelona us ofereix diversos recursos de suport tècnic per impulsar projectes relacionats amb la transparència, l'accés a la informació i el bon govern. Consulta'ls prement-hi!
Darrera actualització: 24/05/2018 - 19:05
La Diputació de Barcelona us ofereix formació per tal que conegueu quines són les obligacions derivades de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, així com les eines que teniu a la vostra disposició per implantar-la i fer-ne seguiment en la vostra... més.