Formació per als ens locals

Darrera actualització: 24/5/2018 19:05 h.

La Diputació de Barcelona us ofereix formació per tal que conegueu quines són les obligacions derivades de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, així com les eines que teniu a la vostra disposició per implantar-la i fer-ne seguiment en la vostra entitat.


Consulta-les prement-hi!